Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) . We behoren binnen de PKN tot de gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde bond. Dit betekent dat we de gehele Bijbel zien als het geïnspireerde Woord van God. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
Ambtsdragersverkiezingen Ambtsdragersverkiezingen

Op de verkiezingsavond van 8 juni is Wim Timmerman gekozen voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester en Gerrit Verheij voor de vacature van ouderling. Ze krijgen tot en met dinsdag 15 juni de gelegenheid deze roep vanuit de gemeente in overweging te nemen. Wilt u hen in uw voorbede gedenken?
 

 
INFO INFO
 • UPDATE KERKDIENSTEN

  Op basis van de uitkomst van het overleg tussen minister Grapperhaus en het CIO ziet de kerkendraad weer ruimte om vanaf zondag 6 juni ca. 70 gemeenteleden (exclusief medewerkers) uit te nodigen om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Ook is het weer mogelijk om op praatniveau gezamenlijk de liederen en psalmen na de preek te zingen. De digitale uitzendingen gaan uiteraard ook door. 
   
  We wensen u – thuis en/of in de kerk – gezegende diensten toe.

 • Kerkdiensten

  Kerkdiensten zondag 13 juni
  09.30 uur ds. C. Bos, viering en dankzegging Heilig Avondmaal
  18.30 uur ds. C. Bos, viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Kerkdiensten bezoeken

  Registreren en meer info

  Kerktijd.nl 

 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collecte / gift Collecte / gift
U kunt uw collecte / overmaken maken NL80RABO0307103137 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!