Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • Kerkdiensten zondag 14 juli 2024
  09.30 uur ds. M.W. Westerink, Veenendaal
  18.30 uur ds. E.G. de Kruijf, Maarssen

  Kerkdiensten zondag 21 juli 2024
  09.30 uur ds. C. Bos, Benschop
  18.30 uur prop. M.A.H. Rolfes, Oud-Beijerland
 
 
Collecten Collecten
U kunt uw collecte / gift overmaken naar de volgende bankrekeningnummers:
- Kerk: NL80 RABO 0307 1031 37 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop
- Diaconie: NL15 RABO 0307 1512 55 t.n.v. Diaconie van de Hervormde gemeente te Benschop

Alvast bedankt voor uw bijdrage!