Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
Gemeentedag 2023

Gemeentedag 2023

U en jij bent van harte uitgenodigd voor een gezellige middag en avond op zaterdag 7 oktober a.s. We starten de middag vanaf 15.15 uur (inloop vanaf 14.45 uur) bij de brandweer in Benschop. Daar krijgen we een demonstratie en zijn we ook welkom voor een rondleiding bij Terberg. Om 17.30 uur start de sing-in in de kerk, waarna we om 18.15 uur willen gaan eten in en bij de schapenschuur achter Maranatha. Later aansluiten of alleen mee eten kan ook! Neem een warme jas of trui mee, want de avond wordt afgesloten met een kampvuur. Opgeven voor maandag 2 oktober bij Henry van Beusekom: 06 51510591 of h.v.beusekom@planet.nl. We zoeken nog mensen die iets willen bakken. Ook dat kun je doorgeven aan Henry. Meedoen aan de dag is gratis, er is wel een fooienpot voor de onkosten. U / jij bent er toch ook bij? Graag tot ziens!

 
INFO INFO
 • Kerkdiensten zondag 1 oktober 2023
  09.30 uur ds. M.C. Stehouwer, Scherpenzeel
  Opening winterwerk
  18.30 uur ds. J.T. Maas, Ouderkerk a/d IJssel
  Extra collecte diaconie (Israëlzondag)
 • Kerkdiensten luisteren
  KERKOMROEP
 
Collecten Collecten
U kunt uw collecte / gift overmaken naar de volgende bankrekeningnummers:
- Kerk: NL80 RABO 0307 1031 37 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop
- Diaconie: NL15 RABO 0307 1512 55 t.n.v. Diaconie van de Hervormde gemeente te Benschop

Alvast bedankt voor uw bijdrage!