Begraafplaats Begraafplaats

Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Hervormde gemeen­te te Benschop vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters heeft een Commissie Beheer Begraafplaats Hervormde Gemeente Benschop geïnstalleerd waarin zij vertegenwoordigd is. Deze commissie beveelt zaken aan bij het college van kerkrentmeesters en geeft uitvoering aan alle werkzaamheden.

Het college van kerkrentmeesters wijst een beheerder aan die de dagelijkse leiding over de begraafplaats heeft. De beheerder is lid van de Commissie Beheer Begraafplaats.

Voor meer informatie over de begraafplaats kunt u zich wenden tot de beheerders:

dhr. en mevr. A.G. Verweij

Dorp 201

3405 BD Benschop

Tel.  0348-452029

Mob. 06-48505860

In veel gevallen zullen zij direct een reactie kunnen geven. Afhankelijk van wat er speelt kan het nodig zijn dat het in de Commissie Beheer Begraafplaats (CBB) moet worden behandeld en zo nodig worden doorgespeeld naar het College van Kerkrentmeesters (CvK).

Het reglement van de Hervormde begraafplaats kunt u vinden onder downloads.

AFWEZIGHEID DECEMBER 2023
Op dit moment zijn de beheerders i.v.m. ziekte afwezig. Bij vragen kunt u contact opnemen met Christian van Os 06-30911367 of Jeanette van Woudenbergh 06-53748049.

terug