BENSCHOP IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE BENSCHOP IN ACTIE VOOR OEKRAÏNE

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 19 APRIL 19.00 UUR     DORPSHUIS – BENSCHOP

Voor meer informatie klik HIER

 
lees meer »
 
40 dagen kalender 40 dagen kalender
 
 
Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • UPDATE KERKDIENSTEN (18-02-2022)

  Dankbaar en blij met nieuwe mogelijkheden
  We zijn verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Voor onze gemeente betekent dit concreet:

  • Kerkdiensten per 27 februari 'als vanouds', zonder mondkapje, zonder 1,5 meter afstand tussen bezoekers en zonder uitnodiging. Er zal nog wel een gedeelte als 1,5 meter vak beschikbaar zijn voor diegenen die daar prijs op stellen.
  • Ook andere kerkelijke bijeenkomsten, in ons kerkgebouw, verenigingsgebouw of thuis kunnen weer zonder beperkingen plaatsvinden.
  • (Zie ook: CIO-advies (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) van 16 februari, klik hier, en advies moderamen synode Protestantse Kerk van 16 februari, klik hier)
 • Kerkdiensten zondag 22 mei 2022
  09.30 uur ds. C.J. Overeem, Woerden.
  Koffiedrinken na de dienst.
  18.30 uur ds. A. Goedvree, Hoevelaken

  Kerkdienst donderdag 26 mei 2022
  Hemelvaartsdag
  09.30 uur ds. H. Russcher, Veenendaal
  Kerkdiensten luisteren

 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collecten (vanaf maart 2022) Collecten (vanaf maart 2022)
U kunt uw collecte / gift overmaken naar de volgende bankrekeningnummers:
- Kerk: NL80 RABO 0307 1031 37 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop
- Diaconie: NL15 RABO 0307 1512 55 t.n.v. Diaconie van de Hervormde gemeente te Benschop

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

NB: in de afgelopen periode werd uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie. Omdat we nu geen beperkingen meer hebben in de kerkgang, wordt vanaf maart 2022 de bijdrage niet meer 50/50 verdeeld.