Jeugdraad Jeugdraad
Om al het jeugdwerk in de gemeente in goede banen te leiden is er een jeugdraad actief.
Alle jeugdwerkers maken in principe deel uit van de jeugdraad. Vanuit hen is een deel belast met alle dagelijkse gang van zaken en het opstellen van het beleid. Zij vormen het dagelijks bestuur, kortweg de jeugdraad genoemd, aangevuld met de jeugdambtsdragers.

Vanuit de jeugdraad zijn er contactpersonen gekoppeld aan alle facetten van het jeugdwerk. Jaarlijks organiseert de jeugdraad een start en toerustingsavond voor alle jeugdwerkers. Via de jeugdambstdragers legt de jeugdraad verantwoording af aan en binnen de kerkenraad.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de jeugdraad via jeugdwerkbenschop@gmail.com.
 
terug