Zendingscommissie Zendingscommissie

Het huidige bestuur bestaat uit:
  • Evert Wiegeraad, voorzitter en contactpersoon kerkenraad
  • Ria van der Louw, secretaris en contactpersoon GZB (fam. Lustig)
  • Laurens den Oudste, penningmeester
  • Maria van Vliet, lid en contactpersoon goede doelenmarkt
  • José Rietveld, lid en contactpersoon Pinksterzendingscollecte en dagboekjes
  • Liesbeth Oskam, lid en contactpersoon Woord & Daad
Wij, de Hervormde Gemeente Benschop, ondersteunen Familie Lustig. Zij zijn in januari 2020 uitgezonden naar Frankrijk vanuit de Hervormde Gemeente Zeist en zetten zich in voor de UNEPREF kerk in Frankrijk. 
 
Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk (45 gemeenten, ruim 4000 leden) in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten.

Ds Geert Lustig is als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de UNEPREF werkzaam. Zijn vrouw Florien is, samen met dochter Marleen, ondersteunend en diaconaal van betekenis.
 
Wij ondersteunen de familie Lustig financieel door mee te doen met het programma deelgenoten van de GZB. Wij financieren momenteel per jaar 7 delen van 500,00 euro.
Middels de rondzendbrieven houdt de familie Lustig ons op de hoogte van hun werk. Deze rondzendbrieven worden uitgedeeld in de kerk. Vanuit de gemeente wordt er 1x per maand een kaartje/mailtje verstuurd naar de familie Lustig.  Diverse gemeenteleden hebben zich hiervoor opgegeven, wie aan de beurt is staat vermeld in de Bazuin. Zo ontstaat er een wederzijdse verbondenheid.

Pinksterzendingscollecte: rond Pinksteren wordt jaarlijks de pinksterzendingscollecte gehouden. Met behulp van een aantal “ lopers” wordt bij alle gemeenteleden een brief met donatiezakje bezorgd. Twee weken later wordt deze weer opgehaald. De opbrengst is bestemd voor het werk van de familie Lustig.

Verkoop Handvol Koren: bij de begeleidende brief bij de Pinksterzendingscollecte zit tevens een antwoordstrook waarmee gemeenteleden het dagboekje Handvol Koren voor het volgende jaar kunnen bestellen. Een groot gedeelte van deze opbrengst is bestemd voor het werk van familie Lustig

Zendingsbusjes: bij de uitgang van kerk hangen diverse zendingsbusjes. De opbrengst van deze busjes komt voor de helft ten gunste van de familie Lustig en de andere helft is voor de IZB.

Bijdrage
Wilt u het zendingswerk ondersteunen? Dat kan door het overmaken van een gift op bankrekening nr. 3071.58.977 tnv de Hervormde Gemeente Benschop inzake zendingscommissie.

 

terug