Zendingscommissie Zendingscommissie

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Evert Wiegeraad, voorzitter en contactpersoon kerkenraad
  • Ria van der Louw, secretaris
  • Ditta Oskam, penningmeester
  • Maria van Vliet, lid en contactpersoon goede doelenmarkt
  • Joke van Beek,  lid encontactpersoon Pinksterzendingscollecte en dagboekjes
  • Joke van Wijngaarden,  lid en  contactpersoon Pinksterzendingscollecte en dagboekjes

Wij, de Hervormde Gemeente Benschop, ondersteunen Antonie en Cora Treuren. Zij zijn april 2014 uitgezonden naar Colombia vanuit de Hervormde Gemeente Woerden en zetten zich in voor de kerk in Colombia. Hun taak is de kerk te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie met betrekking tot diaconaat maar ook praktisch bij de uitvoering van diaconale projecten.

Wij ondersteunen Antonie en Cora financieel door mee te doen met het programma deelgenoten van de GZB. Wij financieren momenteel per jaar 7 delen van 500,00 euro.

Middels de rondzendbrieven houden Antonie en Cora ons op de hoogte van hun werk. Deze rondzendbrieven worden uitgedeeld in de kerk. Vanuit de gemeente wordt er 1x per maand een kaartje/mailtje verstuurd naar Cora en Antonie.  Diverse gemeenteleden hebben zich hiervoor opgegeven, wie aan de beurt is staat vermeld in de Bazuin. Zo ontstaat er een wederzijdse verbondenheid.

Pinksterzendingscollecte: rond Pinksteren wordt jaarlijks de pinksterzendingscollecte gehouden. Met behulp van een aantal “ lopers” wordt bij alle gemeenteleden een brief met donatiezakje bezorgd. Twee weken later wordt deze weer opgehaald. De opbrengst is bestemd voor het werk van Cora en Antonie Treuren.

Verkoop Handvol Koren: bij de begeleidende brief bij de Pinksterzendingscollecte zit tevens een antwoordstrook waarmee gemeenteleden het dagboekje Handvol Koren voor het volgende jaar kunnen bestellen. Een groot gedeelte van deze opbrengst is bestemd voor het werk van Cora en Antonie.

Zendingsbusjes: bij de uitgang van kerk hangen diverse zendingsbusjes. De opbrengst van deze busjes komt voor de helft ten gunste van Cora en Antonie en de andere helft is voor de IZB.

Bijdrage

Wilt u het zendingswerk ondersteunen? Dat kan door het overmaken van een gift op bankrekening nr. 3071.58.977 tnv de Hervormde Gemeente Benschop inzake zendingscommissie

terug