Kring rondom rouw Kring rondom rouw
Het verlies van een dierbare, maar ook andere verlieservaringen: het is niet altijd makkelijk om daar met een ander over te spreken. Het kan eenzaam maken. Je kunt je onbegrepen voelen. Je bent jezelf misschien soms ook wel een raadsel. Deze kring wil graag een veilige ruimte bieden om van hart tot hart met elkaar te kunnen spreken over de pijn en het verdriet in ons leven. Om ook biddend en bemoedigend om elkaar heen te staan en elkaar Bijbelse handreikingen te bieden. We doen dit aan de hand van het boekje 'Ik heb verdriet', geschreven door Marike de Reuver, Lida Tamminga en Jan Piet Vlasblom.

Eens per maand komen we op maandagochtend samen in Maranatha, van 10.45 uur tot 12.00 uur; er is koffie vanaf 10.30 uur.

De volgende data staan gepland: 14 nov., 12 dec., 16 jan., 20 feb., 20 mrt en 17 apr., maar houd ook de Bazuin in de gaten, of neem contact op met onze pastoraal werker Dirk Boogert, of met ouderling Arie Schouten.

Ieder die zichzelf herkent in de aanpak vanuit de Bijbelse handreikingen, ook als je van buiten de hervormde gemeente komt, is van harte welkom!
 
terug