Kring rondom rouw Kring rondom rouw
Het verlies van een dierbare, maar ook andere verlieservaringen: het is niet altijd makkelijk om daar met een ander over te spreken. Het kan eenzaam maken. Je kunt je onbegrepen voelen. Je bent jezelf misschien soms ook wel een raadsel. Deze kring wil graag een veilige ruimte bieden om van hart tot hart met elkaar te kunnen spreken over de pijn en het verdriet in ons leven. Om ook biddend en bemoedigend om elkaar heen te staan en elkaar Bijbelse handreikingen te bieden. We doen dit aan de hand van het boekje 'Ik heb verdriet', geschreven door Marike de Reuver, Lida Tamminga en Jan Piet Vlasblom.

Eens per maand komen we op maandagmiddag samen in Maranatha, van 13.30 uur tot 15.00 uur; er is koffie vanaf 13.15 uur.

De volgende data staan gepland: 6 nov., 4 dec. en 8 jan., maar houd ook de Bazuin in de gaten, of neem contact op met onze pastoraal werker Dirk Boogert.

Ieder die zichzelf herkent in de aanpak vanuit de Bijbelse handreikingen, ook als je van buiten de hervormde gemeente komt, is van harte welkom!
 
terug