Liturgiecommissie Liturgiecommissie

De liturgiecommissie maakt voor bijzondere diensten (o.a. trouw-, doop-, rouw-) liturgieën die in de eredienst gebruikt worden. Ook worden deze op onze website geplaatst.

Voor het aanleveren van de gegevens zijn er de volgende aandachtspunten:
  • Materiaal graag 1 week van te voren aanleveren
  • Bij psalmen: nummer en verzen
  • Bij op toon hoogte: nummer, titel, verzen
  • Bij andere liederen: graag gehele tekst aanleveren
  • Als de liturgie toch zelf wordt opgesteld: graag aanleveren in A4-formaat
 
Het materiaal, vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar liturgie@hervormdbenschop.nl.
 
Antoinette van Nifterik & Marjette van der Vlist
 
 
terug