ANBI-diaconie

meer
 
ANBI-kerk

meer
 
Beleidsplan 2017-2021

meer
 
Belijdenisnummer De Waarheidsvriend 2021

meer
 
Concept beleidsplan 2021-2025

meer
 
Formulier volmacht ambtsdragersverkiezingen

meer
 
Godsdienstvrijheid in Frankrijk ds. G. Lustig

meer
 
Jeugdbeleidsplan 2020 2025

Jeugdraad

meer
 
Kerkbalans

Voor wie geen brief van de kerkbalans 2021 heeft ontvangen kan gebruiken maken van dit blanco exemplaar.

meer
 
Nieuwsbrief Hart voor Frankrijk Juni 2021

meer
 
Preekschets avonddienst 5 september 2021

meer
 
Reglement begraafplaats

meer
 
Sonar december 2021

meer
 
Sonar november 2021

meer
 
Uitnodiging Kinderkoor de Parels

meer