ANBI-diaconie

meer
 
ANBI-kerk

meer
 
Beleidsplan

meer
 
Belijdenisnummer De Waarheidsvriend 2021

meer
 
Formulier volmacht ambtsdragersverkiezingen

meer
 
Kerkbalans

Voor wie geen brief van de kerkbalans 2021 heeft ontvangen kan gebruiken maken van dit blanco exemplaar.

meer
 
Nieuwsbrief Hart voor Frankrijk December 2020

meer
 
Reglement begraafplaats

meer
 
Sonar juni 2021

meer
 
Sonar Mei 2021

meer