ANBI-diaconie

meer
 
ANBI-kerk

meer
 
Begraafplaats reglement

meer
 
Beleidsplan 2021-2025

meer
 
Jeugdbeleidsplan 2020 2025

Jeugdraad

meer
 
Kerkbalans

Voor wie geen brief van de kerkbalans 2022 heeft ontvangen kan gebruiken maken van dit blanco exemplaar.

meer
 
Nieuwsbrief Hart voor Frankrijk april 2022

meer
 
Plaatselijke regeling

meer
 
Sonar Boseditie

meer
 
Sonar juli en augustus 2022

meer
 
Sonar juni 2022

meer
 
Vragenlijst profielschets predikant

Nu we een zijn gestart met de voorbereidingen voor het beroepen van een nieuwe predikant willen wij u als gemeentelid graag de gelegenheid geven mee te denken. Bijgaand formulier is op de gemeenteavond besproken. Met de informatie wil de beroepingscommissie een profielschets opstellen voor de te beroepen predikant. U hebt thuis de mogelijkheid het formulier in te vullen en deze voor 11 juni terug te sturen naar beroepingscommissie@hervormdbenschop.nl. Inleveren bij een van de kerkenraadsleden kan ook. Verder kunt u al uw vragen betreffende het beroepingswerk stellen op bovengenoemd email adres. 

meer