Zaterdagochtend gebedskring Zaterdagochtend gebedskring
Graag delen we iets over de gebedskring. Al jarenlang, ooit gestart onder onze oud-predikant ds. Trouwborst, komt een kleine groep gemeenteleden 1x per 3 weken zaterdagmorgen om 07:00 uur bij elkaar om samen te bidden. 
Binnen de gereformeerde traditie is bidden binnen de eredienst een taak voor de predikant. Thuis bidden we vaak een formuliergebed aan tafel. Mooi is het om te zien dat het 'vrije' gebed; het hardop danken en bidden, meer ruimte krijgt. Dat is een goede zaak. Bidden is immers een Bijbelse opdracht. In Psalm 95 : 6 zegt: 'Komt, laat ons aanbidden en neerbukken; laat ons knielen voor de Heere, die ons gemaakt heeft'. De Bijbel roept op om te bidden en deze oproep geldt iedere christen, jong of oud. In het gebed klopt het hart van de christelijke gemeente en door de Bijbel heen zien we het gebed steeds weer een belangrijke plaats innemen in de relatie met God. Tijdens het gebedsuur lezen we een Bijbelgedeelte, spreken over wat ons daarin raakt en benoemen we waar we voor danken of voorbede willen doen, of waar voorbede voor is gevraagd.

Van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Vragen of een uitnodiging ontvangen? Arie Nap of Henk Langerak helpen u/jou graag verder.   
 
terug