Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) . We behoren binnen de PKN tot de gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde bond. Dit betekent dat we de gehele Bijbel zien als het geïnspireerde Woord van God. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
Ambtsdragersverkiezingen Ambtsdragersverkiezingen
Voor de nog openstaande vacature van ouderling en ouderling-kerkrentmeester binnen de kerkenraad wordt u uitgenodigd om namen in te dienen. De verkiezingsbrieven liggen bij de uitgangen van de kerk en is ook te hier te downloaden. Belijdende leden hebben de gelegenheid om tot en met dinsdag 25 mei 20:00 uur hiervoor namen in te dienen, schriftelijk en ondertekend bij scriba Jan-Jaap Rijneveld, Benedeneind ZZ 327A of bij Arjen Hoogenboom, Fluitekruid 6. Als u liever het ondertekende formulier digitaal inlevert (inscannen of foto), dan is dat ook mogelijk per e-mail naar scriba@hervormdbenschop.nl of per whatsapp naar de scriba. U kunt mannelijke belijdende leden aanbevelen. Een overzicht hiervan ligt ter inzage bij Jan-Jaap Rijneveld (06-11384631) en Arjen Hoogenboom (06-28469909) Graag wel van tevoren even bellen. Voor een echtpaar kan volstaan worden met één formulier, waarop beider handtekening is geplaatst. We bevelen de vervulling van de vacatures in uw voorbede aan.

Formulier indienen namen vacatures kerkenraad
 
 
Houd het vuur brandend! Houd het vuur brandend!

De GZB nodigt gemeenten uit om met de wereldkerk vanuit dat verlangen met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. We doen dat met de campagne ‘Houd het vuur brandend’! Bezoek de project website via deze link.

 
Pinksteren 2021 - Feest van hoop Pinksteren 2021 - Feest van hoop
Doe mee met de pinkstercampagne van Kerk in Actie. Alle materialen zijn vanaf 23 april a.s. te downloaden op via deze link. Alle activiteiten zijn zowel online als fysiek te organiseren en in beide gevallen coronaproof.
 
 
INFO INFO
 • UPDATE KERKDIENSTEN

  Op basis van de uitkomst van het overleg tussen minister Grapperhaus en het CIO ziet de kerkendraad weer ruimte om vanaf zondag 2 mei ca. 45 gemeenteleden (exclusief medewerkers) uit te nodigen om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. De digitale uitzendingen gaan uiteraard ook door. 

  We wensen u – thuis en/of in de kerk – gezegende diensten toe.

 • Kerkdiensten

  Kerkdienst Hemelvaartsdag 13 mei
  09.30 uur ds. C. Bos

  Kerkdiensten zondag 16 mei
  09.30 uur ds. C. Bos afscheid kinderen zondagsschool en afsluiting winterwerk
  18.30 uur ds. C. Cluistra, Capelle aan de IJssel
   

 • Kerkdiensten bezoeken

  Registreren en meer info

  Kerktijd.nl 

 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collecte / gift Collecte / gift
U kunt uw collecte / overmaken maken NL80RABO0307103137 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!