Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • UPDATE KERKDIENSTEN

  Afgelopen donderdag 24-6 heeft de PKN nieuwe adviezen uitgebracht rondom de kerkdienst, die vanaf heden zijn ingegaan. Hieronder een samenvatting van de huidige situatie:
   

 • Samenzang is weer mogelijk. Vanaf komende zondag kunnen we als gemeente dus weer met ons hart èn mond God loven.
 • Het dragen van een mondkapje in de kerk vervalt.
 • De 1,5 meter afstand blijft gelden.
 • Per kerkdienst kunnen er 100 gemeenteleden uitgenodigd worden, hiervoor blijven we gebruik maken van het reserveringssysteem via kerktijd.nl.

 • De uitzending van de kerkdienst via YouTube is gestopt.
  Via kerkomroep kunt u de dienst meeluisteren of meekijken  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11106

  We zijn als kerkenraad dankbaar voor deze gunstige ontwikkelingen en hopen van harte dat we elkaar als gemeente weer vaker kunnen begroeten. Waarbij de woorden vanuit Psalm 122 in onze gedachten mogen meegaan.

   

 • Kerkdiensten

  Huwelijksdienst vrijdag 23 juli
  Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Leroy Schrijver en Tina van Wolfswinkel in de Ontmoetingskapel in Maarn. De dienst wordt geleid door ds. J. Nap uit Hoevelaken.

  Kerkdiensten zondag 25 juli
  09.30 uur ds. G.M. van Meijeren, Zeist
  18.30 uur prop. J. van Vliet, Uddel

   

 • Kerkdiensten luisteren

  KERKOMROEP

  Richtlijnen voor de kerkdiensten
   

 • Kerkdiensten bezoeken

  Registreren en meer info

  Kerktijd.nl 

 
Ambtsdragersverkiezingen Ambtsdragersverkiezingen
John van der Stok is gekozen voor de vacature van ouderling-Kerkrentmeester en Johan  Schouten voor de vacature van ouderling. Ze krijgen tot en met donderdag 15 juli de gelegenheid om deze roep vanuit de gemeente in overweging te nemen. Wilt u hen in uw voorbede gedenken?
 
 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collectemunten Collectemunten
In juli en augustus zal er geen collectemuntenverkoop in Maranatha zijn. Als u munten wilt kopen, dan kunt u contact opnemen met Arjen Hoogenboom via penningmeestercvk@hervormdbenschop.nl of 06-28469909.
 
Collecte / gift Collecte / gift
U kunt uw collecte / overmaken maken NL80RABO0307103137 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!