Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) . We behoren binnen de PKN tot de gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde bond. Dit betekent dat we de gehele Bijbel zien als het geïnspireerde Woord van God. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • Kerkelijke activiteiten tijdens de verlengde lockdown

  Gedurende de verlengde lockdown is het niet mogelijk om de diensten fysiek te bezoeken.

  Alle overige kerkelijke activiteiten waarbij gemeenteleden fysiek samenkomen kunnen helaas nog niet opgestart worden. Wel zullen er online activiteiten georganiseerd gaan worden.

  Wij bidden voor de overheden en alle getroffenen door het virus en hopen dat er snel verlichting van de maatregelen kan worden aangekondigd.

 • Kerkdiensten

  Kerkdiensten zondag 24 januari
  09.30 uur ds. J. de Wit uit Jaarsveld
  18.30 uur dr. W. Verboom uit Harderwijk  Kerkdiensten luisteren

 • Kerkdiensten bezoeken

  Registreren en meer info

  Kerktijd.nl 

 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collecte / gift Collecte / gift
U kunt uw collecte / overmaken maken NL80RABO0307103137 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!