Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) . We behoren binnen de PKN tot de gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde bond. Dit betekent dat we de gehele Bijbel zien als het geïnspireerde Woord van God. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • UPDATE KERKEDIENSTEN

  Op basis van de persconferentie van premier Rutte (23 februari) en de nieuwe adviezen van de PKN (26 februari) ziet de kerkenraad weer ruimte om 30 gemeenteleden uit te nodigen de kerkdiensten fysiek bij te wonen. De digitale uitzendingen gaan uiteraard ook door. 

  Met ingang van zondag 28 februari zullen er weer gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn. Ook u kunt de komende tijd weer uitgenodigd worden via een mail van kerktijd, houd u uw mailbox dus in de gaten! Het is fijn als u na een uitnodiging snel reageert (wel/niet aanwezig).

  We wensen u – thuis en/of in de kerk – gezegende diensten toe.

  PS: Wilt u het vernieuwde advies van de PKN doorlezen, kijk dan hier:
  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/

 • Kerkdiensten

  Kerkdiensten zondag 28 februari
  09.30 uur ds. C. Bos, voorbereiding gedachtenis Heilig Avondmaal
  18.30 uur ds. C. Boele uit Polsbroek


  Toeleven naar Pasen. 
  In de veertig dagen tijd willen we iedere vrijdagmorgen 08:00 uur via de website en het youtube kanaal hvgmbenschop een vlog delen om zo met elkaar toe te leven naar Pasen. We luisteren naar teksten uit het Marcus evangelie en verbinden deze met vandaag. We maken gebruik van een veertig dagen leesrooster van het NBG. Het dagelijks leesrooster is te vinden op mijnbijbel.nl. Graag wensen we jullie een goede tijd naar Pasen.  Kerkdiensten luisteren

 • Kerkdiensten bezoeken

  Registreren en meer info

  Kerktijd.nl 

 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collecte / gift Collecte / gift
U kunt uw collecte / overmaken maken NL80RABO0307103137 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!