Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • UPDATE KERKDIENSTEN

  Vanaf zondag 26 september is het weer mogelijk om met de gehele gemeente samen te komen tijdens de zondagse erediensten. Er hoeft dan geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden. Hierin volgen we het landelijke advies vanuit de PKN, waarin wel wordt aangegeven om gepaste afstand te blijven houden. Daarnaast blijven de landelijke basisregels gelden, zoals thuisblijven bij klachten.
   
  Concreet betekent dit het volgende:

  • Aanmelding vooraf via kerktijd.nl is niet meer nodig.
  • In de zuidbeuk achter de koster en het middenschip worden alle kerkbanken gebruikt. Dus geen lege bank meer ertussen.
  • In de noordbeuk (kant van de begraafplaats) en in de zuidbeuk voor de koster worden de kerkbanken om en om gebruikt, voor gemeenteleden die liever nog afstand willen houden.
  • Vanaf a.s. zondag zullen er weer 2 collectes gehouden worden, voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Vooralsnog gebeurt dit na afloop van de dienst, bij de uitgang van de kerk. 
 •  

  Wij zijn dankbaar voor deze verruiming. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om rekening te houden met gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid of gemeenteleden die zich nog niet veilig voelen hierbij. Laten we elkaar in alles de ruimte geven, met wederzijds begrip en respect. En bovenal dat we ons in liefde verbonden weten, onder de beschermende vleugels van onze Hemelse Vader. 

  Via kerkomroep kunt u de dienst meeluisteren of meekijken  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11106
   
 • Kerkdiensten zondag 3 oktober
  09.30 uur ds. C. Bos, opening winterwerk
  18.30 uur ds. A.J. Sonneveld, Lopik

 • Kerkdiensten luisteren

  KERKOMROEP
   

 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collectemunten en boekentafel Collectemunten en boekentafel
Aanstaande vrijdagavond 24 september is er ook weer muntenverkoop en boekentafel in Maranatha van 19.30 tot 20.30 uur.
 
Collecte / gift Collecte / gift
U kunt uw collecte / overmaken maken NL80RABO0307103137 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!