Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • UPDATE KERKDIENSTEN

  Update corona maatregelen n.a.v. de persconferentie van vrijdag 12 november.

  We zijn dankbaar dat het nog steeds mogelijk is om als gemeente samen te komen. Vanwege de huidige omstandigheden vinden we het echter wel belangrijk om dit op een zo veilig mogelijke wijze te doen. Vanuit deze verantwoordelijkheid is daarom voor nu tot de volgende maatregelen besloten:
   -   Het advies is om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Wel vertrouwen wij erop dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.
  -    We willen weer anderhalve meter afstand houden tussen de gezinnen.
  -    B
  ij de uitgang vinden de collectes plaats, de betreffende collectezakken staan hiervoor opgesteld.
  -    De diensten zijn vooralsnog vrij toegankelijk.

  -    Wilt u bij het verlaten van de kerk alert zijn op het houden van afstand?

  Tenslotte willen wij u nadrukkelijk vragen de basisregels in acht te nemen om zo onze verantwoordelijkheid te nemen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus. 


  Via kerkomroep kunt u de dienst meeluisteren of meekijken  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11106
   

 • Kerkdiensten zondag 28 november
  09.30 uur ds. C. Bos
  18.30 uur ds. J. Verhoeven, Krimpen a/d IJssel

  Adventslezing zaterdag 27 november
  16.30 uur lezing van profetische teksten op Christus komst en wederkomst, de kerk is open om 16.00 uur. Iedereen hartelijk welkom!


  Kerkdiensten luisteren

 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collectemunten en boekentafel Collectemunten en boekentafel
Aanstaande vrijdagavond 24 september is er ook weer muntenverkoop en boekentafel in Maranatha van 19.30 tot 20.30 uur.
 
Collecte / gift Collecte / gift
U kunt uw collecte / overmaken maken NL80RABO0307103137 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!