Aanmelden kerkdiensten Aanmelden kerkdiensten

Om gemeenteleden (en belangstellenden) te kunnen uitnodigen voor kerkdiensten en om dit op een optimale manier te kunnen doen, maken we gebruik van de mogelijkheden die de kerktijd.nl website ons biedt.

Nadat u zich geregistreerd hebt (eenmalig!), gaan wij u de komende tijd per e-mail uitnodigen voor diensten.

U kunt zich registreren door te klikken op deze link

Als het niet lukt, dan kunt u mailen naar arjenhoogenboom@outlook.com of even bellen 06-28469909 (bij voorkeur ’s avonds).

Hieronder volgt nog een nadere toelichting:

REGISTREREN

  • Naam
  • E-mailadres (naar dit e-mailadres worden later de uitnodigingen gemaild)
  • Aantal bezoekers (het aantal personen waarmee u normaal gesproken naar de kerk komt. Let op: kinderen die altijd naar oppas of zondagschool gaan, niet meerekenen)
  • Een door u bedacht wachtwoord
  • Voor welke diensten u uitgenodigd zou willen worden (ochtend of avond, beide aanvinken mag uiteraard). 

Nadat u deze gegevens ingevoerd hebt en op de Aanmelden knop geklikt hebt, ontvangt u, ter controle en bevestiging, een e-mail bericht met daarin een link om uw aanmelding definitief te maken. (Komt die mail niet zo snel? Controleer dan even je SPAM map en voeg het afzender adres toe aan de vertrouwde personen.)

Deze gegevens kunt u later desgewenst aanpassen via de “Gegevens wijzigen” knop. (Inloggen met e-mailadres en wachtwoord.).

Een paar tips:

  • Voor ouders met jonge kinderen die vanwege oppas thuis meestal om de beurt naar de kerk gaan: u zou zich afzonderlijk kunnen aanmelden, zodat u allebei uitgenodigd wordt voor diensten. Natuurlijk vult u dan wel minder kerkgangers in bij uw aanmelding (1 of eventueel meer als er nog oudere kinderen meegaan). Het kan dan natuurlijk gebeuren dat u beide voor dezelfde dienst uitgenodigd wordt, daar kunnen we geen rekening mee houden. Een van beide zal dan de uitnodiging moeten afwijzen (zie hieronder) en wordt dan later weer uitgenodigd.
  • Oudere thuiswonende jongeren zien we ook graag weer in de kerk! Als je gewend bent afzonderlijk naar de kerk gaan, kan jij jezelf hier aanmelden. Jouw ouders moeten je dan natuurlijk niet meerekenen bij hun aanmelding.

Voor mensen die niet beschikken over e-mail bestaat de mogelijkheid om zich telefonisch aan te melden. 

UITNODIGING

U wordt op een gegeven moment uitgenodigd voor een dienst door middel van een e-mail (dus niet voor elke dienst). In dit e-mailbericht vindt u een “Ik kom wel” en een “Ik kom niet” link. De uitnodiging wordt pas definitief als u deze accepteert door op de “Ik kom wel” link te klikken.

Als u om een of andere reden niet kunt komen, graag de “Ik kom niet” link gebruiken, dan kunnen wij weer iemand anders uitnodigen.

Als u niet binnen het, in de mail genoemde, aantal uren reageert op deze uitnodiging, vervalt deze en gaan we iemand anders uitnodigen.

Als u de uitnodiging accepteert kunt u daarna eventueel het aantal bezoekers voor deze specifieke dienst verlagen, als dat om een of andere reden het geval is. Dat geeft ons weer de mogelijkheid om extra mensen uit te nodigen.


In de bevestigingsmail die u ontvangt na het accepteren van een uitnodiging staat ook weer een link om later het aantal personen nog verder te verlagen als dat nodig mocht zijn.

Kerktijd.nl zorgt er automatisch voor dat mensen die het langst geleden naar een dienst geweest zijn (of nog nooit), als eerste worden uitgenodigd voor een volgende dienst. Op deze manier wordt de beschikbare ruimte eerlijk verdeeld. 

 
Berichtgeving Corona Berichtgeving Corona
18-10-2020 Kerkdiensten
De volgende richtlijnen (gebaseerd op PKN / RIVM) zijn van kracht:
- maximaal 30 bezoekers (excl. meewerkenden) op uitnodiging (zie bericht omtrent uitnodigingsbeleid)
- bij verplaatsing in de kerkst (binnenkomst en verktrek) dringend advies om mondkapje te dragen
- 1,5 meter afstand van elkaar
- geen gezamenlijke gemeentezang  een aantal voorzangers zal zingen)
- geen collecte tijdens de dienst, u kunt gebruik maken van de offerblokken na afloop van de dienst