Kerkelijke gemeente Kerkelijke gemeente

Wij zijn een actieve gemeente die voluit staat  in de Gereformeerde Bondstraditie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor ons is de gehele Bijbel het geïnspireerde Woord van God en daarom staat de heldere Woordverkondiging elke zondag in onze diensten centraal, ’s morgens om 09.30 uur met kinderoppas en’s avonds om 18.30 uur. Tijdens en na de morgendienst is er zondagsschool.

Bijbellezing is uit de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling en we zingen de psalmen ritmisch.

De jongeren zijn actief in vele clubs en verzorgen, om de ca. 6 weken, de liederen voor het ”zingen na de avonddienst”.  Er zijn diverse Bijbelkringen en meerdere verenigingen, leeftijd en of doelgroep afhankelijk.

Kortom: activiteiten, een levende gemeente, dicht bij Gods Woord.

Voor heel veel activiteiten kunnen we rekenen op ons koster team aangestuurd door de koster-coördinator Arie van Es  tel: 0348-451912

terug