zondag 1 oktober 2023 om 18:30

Kerkdienst zondag 1 oktober
Voorganger(s): ds. J.T. Maas, Ouderkerk a/d IJssel Extra collecte diaconie (Israëlzondag)

Zingen voor de dienst: Weerklank Ps. 69:11

terug