Vragenlijst profielschets predikant

Nu we een zijn gestart met de voorbereidingen voor het beroepen van een nieuwe predikant willen wij u als gemeentelid graag de gelegenheid geven mee te denken. Bijgaand formulier is op de gemeenteavond besproken. Met de informatie wil de beroepingscommissie een profielschets opstellen voor de te beroepen predikant. U hebt thuis de mogelijkheid het formulier in te vullen en deze voor 11 juni terug te sturen naar beroepingscommissie@hervormdbenschop.nl. Inleveren bij een van de kerkenraadsleden kan ook. Verder kunt u al uw vragen betreffende het beroepingswerk stellen op bovengenoemd email adres. 

terug